So sánh sản phẩm

Tủ lạnh trữ máu haier

 • Tủ ngân hàng máu BL-Đức

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Tủ ngân hàng máu BL-100 Đức

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Tủ ngân hàng máu BL-300 Đức

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Tủ trữ máu BL-176 Đức

  Liên hệ
  Mua nhanh