So sánh sản phẩm

Máy ly tâm

 • Máy ly tâm Hettich ROTINA 420R

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Máy ly tâm Hettich ROTOFIX 32A

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Máy li tâm Mikro 220R

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Máy ly tâm HANDZENTRIFUGE

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Máy li tâm 24 ống Hematokrit 210

  Liên hệ
  Mua nhanh