So sánh sản phẩm
TẢI TÀI LIỆU
Ngày đăng: 10:03:40 29-01-2018
 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ - VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG

Địa chỉ: Số 97, Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02386.586.141 - 0986.496.141 Email:  duycuongth@gmail.com

Tài liệu tham khảo

 
 TT HÃNG TÀI LIỆU THAM KHẢO - THIẾT BỊ Y TẾ
1 Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

2 Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

45/2013 Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

10/2012/TT-BXD Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

205/2012/TT-BTC Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

Số: 42/2012/NĐ Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

Số: 181/2004/NĐ Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

Số: 198/2004/NĐ-CP Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

11/2013/NĐ-CP Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

16/2010/TT-BTNMT Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

161/05 Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

102/04 Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

105/2009/NĐ-CP Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

1474/CT-TTg Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

42/2012/NĐ-CP Hãng: Draeger

Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

       
 
Tags:
Tìm kiếm sản phẩm